93 663 72 27 / 691 57 03 25
Dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h

CASA FM07

Tipus: Reforma habitatge entre mitgeres
Lloc: Arenys de Munt
Any: 2023
Superfície útil: 201 m2
Peces: Edificació principal
Estat: En construcció
 
El Projecte preveu la reforma i una petita ampliació de l’edificació i enderrocar els
volums de les construccions destinades a cuina, bany i balcó.
- enderroc de la zona destinada a cuina i cambra higiènica. Amb una superfície
total d’enderroc de 20,81m² (incloent també el balcó comptat al 50%)
- petita ampliació de l’habitatge fins a esgotar la profunditat edificable en planta
baixa (ampliació de 5,97m²).
D’acord a les normatives vigents el projecte contempla els següents punts:
- La construcció és existent i prèvia al planejament municipal urbanístic vigent.
- El gros de la intervenció és la reforma de l’edificació, amb la intenció de
mantenir i recuperar al màxim la casa de cós original adequant-la al màxim
possible a les condicions d’habitabilitat exigibles avui.
- Es proposa una petita ampliació de l’edificació fins a esgotar la profunditat
edificable en planta baixa.
- La profunditat edificable en planta primera és de 15m,
- La profunditat edificable en planta baixa per a ús residencial és de 1
5+3m= 18m.
- Altura màxima de 10m i un topall de 3 plantes (PB+2). El projecte no contempla
ampliar en altura. La construcció existent té una altura de 7,25m, la qual es
manté.
- La volumetria existent que ultrapassa la profunditat edificable definida en el
planejament vigent en planta primera es manté i es preveu fer tasques de
manteniment i millora de les condicions d’aïllament tèrmic.
En resum, la superfície construïda total inicial és de 201,87m² i en resulta després
de la intervenció una superfície construïda total de 187,03m².
En planta baixa s’hi distribueixen un porxo d’entrada, la sala d’estar, un petit
traster aprofitant l’espai de sota-escala, una cambra higiènica, l’escala d’accés a
la planta primera, una estança interior destinada a sala de jocs i un espai comú
de cuina i menjador amb sortida al pati de parcel·la.
En planta primera s’hi distribueixen un distribuïdor que dona accés per a la banda
de la riera a l’habitació principal amb una cambra higiènica i un vestidor integrat a
l’habitació; a la zona central de la planta es planteja seguir l’escala principal per a
accedir a l’altell i aconseguir així també una entrada de llum a la zona central de
la casa a través de l’escala, també hi trobem un armari on ubicar la rentadora,
una reserva d’espai per a assecadora i la unitat interior d’aerotèrmia amb
acumulació d’ACS i l’accés a la cambra higiènica d’ús comú; i ja cap a la façana
del pati interior s’hi distribueixen dues habitacions amb sortida a una terrassa, la
qual servirà d’espai d’estesa de roba i albergarà la unitat exterior d’aerotèrmia.