93 663 72 27 / 691 57 03 25
Dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h
 

CASA SP10

Tipus: Reforma i ampliació
habitatge unifamiliar entre mitgeres
Superfície construïda: 107 m2
Lloc: Arenys de Munt
Any: 2020
Estat: Construït
El Projecte preveu la substitució de la coberta, conservant la mateixa cota d’arrencada a façanes, fent la pendent permesa per la normativa vigent i situant el carener al punt mig de la profunditat edificable (que no s’assoleix).
La parcel·la té dos volums originals edificat en el pati. La cuina, com a prolongació del volum principal i un bany com a peça annex, seguint l’esquema tradicional en aquest tipus d’edificació.
Donat que es fa una reforma-redistribució interior global, s’enderrocarà el petit volum de cambra higiènica actual situat en el pati. Ubicant la nova cambra higiènica dins l’edificació.

 
 
 
L’esquema de l’habitatge està format per:
Planta baixa: habitació a façana carrer, cambra higiènica interior, sala-estar a façana pati i cuina-rentador a pati
Planta Primera: Tres habitacions i bany complert.
S’aprofitarà la pendent de coberta per crear un altell-traster no habitable a la zona del carener.

A les façanes s’intervé mínimament: obertura de buit en façana carrer per donar servei a nova distribució, nova habitació en planta primera i substitució general de fusteries i persianes.
El carrer que dóna accés a la parcel·la és el carrer Sant Pau, vial d’amplada variable entre 5 i 6m i voreres de 80cm. El nivell de trànsit és baix.