93 663 72 27 / 691 57 03 25
Dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h
 
 

(Re) habilitar v. tr./prnl

Tornar un edifici o un conjunt d'edificis que s'havien deteriorat a l'estat que havien tingut abans
 
Les noves exigències de confort i la bona tendència a fer que els edificis tinguin un consum d'energia gairebé nul fa que la rehabilitació tingui un paper molt important en l'actual panorama edificatori. El projecte preveurà l'estudi de l'aprofitament màxim de la preexistència, evitant enderrocs innecessaris i invertint tots els recursos disponibles en la millora energètica i estructural de l'habitatge o edifici. Les noves tecnologies ens permeten incorporar diversos elements a la construcció existent per tal de millorar-la (aïllaments exteriors, canvi de fusteries i vidres,  instal·lacions més eficients, domòtica...), evaluar-ne l'impacte i simular-ne l'amortització.
 
 

CASA FM27

Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
Superfície: 155 m2
Lloc: Arenys de Munt
Any: 2021

CASA FM07

Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
Superfície: 201 m2
Lloc: Arenys de Munt
Any: 2023

CABANA PASIEGA

Rehabilitació i ampliació
Superfície: 130 m2
Lloc: San Roque Riomiera
Cantabria
Any: 2022
 

CASA SM29

Tipus: Reforma i ampliació
habitatge unifamiliar entre mitgeres
Superfície construïda: 266 m2
Lloc: Arenys de Munt
Any: 2021

CASA SP10

Tipus: Reforma i ampliació
habitatge unifamiliar entre mitgeres
Superfície construïda: 107 m2
Lloc: Arenys de Munt
Any: 2020