93 663 72 27 / 691 57 03 25
Dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h
 
 
 
Les noves exigències de confort i la bona tendència a fer que els edificis tinguin un consum d'energia gairebé nul fa que la rehabilitació tingui un paper molt important en l'actual panorama edificatori. El projecte preveurà l'estudi de l'aprofitament màxim de la preexistència, evitant enderrocs innecessaris i invertint tots els recursos disponibles en la millora energètica i estructural de l'habitatge o edifici. Les noves tecnologies ens permeten incorporar diversos elements a la construcció existent per tal de millorar-la (aïllaments exteriors, canvi de fusteries i vidres,  instal·lacions més eficients, domòtica...), evaluar-ne l'impacte i simular-ne l'amortització.
 
 
Sant Pau 10 +
+
+
+
+