93 663 72 27 / 691 57 03 25
Dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h
 
 
 
 
LA CASA UNIFAMILIAR

El disseny i posterior construcció d'un habitatge unifamiliar és una de les feines per excel·lència de l'arquitecte. Es pot fer una història de la humanitat analitzant els diferents tipus d'habitatges i la seva evolució o involució constructiva i tipològica.

Adaptar-se al lloc i a l'usuari. Aquestes són les dues claus, al nostre entendre, d'un bon disseny d'habitatge unifamiliar. L'adaptació al lloc ens donarà una bona resposta urbanística en entorns urbans o una resposta natural en entorns no edificats. L'adaptació a l'usuari és una premisa important en el cas d'un encàrrec particular. Les seves necessitats, manies, gustos... tot pot quedat reflectit en el disseny d'una casa unifamiliar.


 
 

PROJECTES DESTACATS

 
RS10
Habitatge unifamiliar ( en construcció-2020). Premià de Dalt.
Estructura mixta steel-frame i formigó. Façanes ventilades amb acabat ceràmic. Climatització amb aerotèrmia i terra radiant. Sistema de ventilació forçada amb recuperador de calor.
+
+
+
RS10 +
+
 
 
TP35
Edifici d'usos mixtes (2018). Arenys de Munt.
Estructura metàl·lica i prefabricats de formigó. Façanes ventilades amb acabat amb panell de fibrociment (Equitone) i formigó (panell Omega Zeta).  ACS amb aerotèrmia i suport de plaques solars tèrmiques. Sistema de ventilació forçada amb recuperador de calor.
+
+
+
+
+
 
 
SAP1
2 Habitatges parellats (2010). Arenys de Munt.
Estructura de formigó. Façanes arrebossades amb aplacats d'alumini i petris. ACS amb plaques solars tèrmiques. Calefacció amb terra radiant.
+
+
+
+
 
 
PAD1
Habitatge unifamiliar (2006). Arenys de Munt.
+
+
+