93 663 72 27 / 691 57 03 25
Dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h
 
Tipus: Reforma i ampliació edificació existent
Lloc: San Roque de Riomiera
Any: 2022
Superfície útil: 130 m2
Peces: Edificació existent + ampliació
Estat: En redaccióLes façanes i murs són de pedra autòctona, construïda a maçoneria, les bigues i
pilars que sostenen els sostres són de fusta, i la coberta a dues aigües aquesta conformada
amb llastres de pedra natural, amb una reparació amb teula àrab a la zona del carener.
Les dues portes són de fusta, amb un caràcter molt rústic, i les dues úniques
finestres, una per cada planta, no disposen de fusteria.
L'edificació existent, objecte de la rehabilitació i ampliació, es correspon amb la
tipologia constructiva històrica de la “Cabana Pasiega”. És una edificació aïllada
on l'habitatge i la instal·lació ramadera, es desenvolupen en un únic volum, destinant
la planta baixa a lús ramader i la planta primera a lús residencial.
La planta, de forma rectangular, està orientada cap al sud-est al seu eix longitudinal,
quedant la façana principal en aquesta orientació. En aquesta façana es troben els
accessos a les dues plantes, ubicant-se una escala de pedra a la cantonada sud-oest, que
acompanyant el desnivell topogràfic, dóna accés a la planta superior.
La distribució de totes dues plantes es compon d'un únic espai diàfan amb dos pilars
alineats a l'eix central del carener.
 
 
Tipus: Reforma i ampliació edificació existent
Lloc: San Roque de Riomiera
Any: 2022
Superfície útil: 130 m2
Peces: Edificació existent + ampliació
Estat: En redacció
L'edificació existent, objecte de la rehabilitació i ampliació, es correspon amb la
tipologia constructiva històrica de la “Cabana Pasiega”. És una edificació aïllada
on l'habitatge i la instal·lació ramadera, es desenvolupen en un únic volum, destinant
la planta baixa a lús ramader i la planta primera a lús residencial.
La planta, de forma rectangular, està orientada cap al sud-est al seu eix longitudinal,
quedant la façana principal en aquesta orientació. En aquesta façana es troben els
accessos a les dues plantes, ubicant-se una escala de pedra a la cantonada sud-oest, que
acompanyant el desnivell topogràfic, dóna accés a la planta superior.
La distribució de totes dues plantes es compon d'un únic espai diàfan amb dos pilars
alineats a l'eix central del carener.