93 663 72 27 / 691 57 03 25
Dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h
 

CASA FM27

Tipus: Reforma habitatge entre mitgeres
Lloc: Arenys de Munt
Any: 2021
Superfície útil: 155 m2
Peces: Edificació principal, garatge, edificacions
auxiliars, traster exterior
Estat: Finalitzat
El Projecte preveu la reforma i una petita ampliació de l’edificació principal i enderrocar
els volums de les construccions auxiliars ubicades al pati de parcel·la. No es preveu intervenir
en el garatge existent al fons de la parcel·la.
- enderroc de la construcció auxiliar independent a la construcció principal destinada a traster,
es troba adossada al volum destinat a garatge.
- enderroc de la dutxa ubicada a l’eixida
- petita ampliació de l’habitatge fins a esgotar la profunditat edificable (ampliació de 6,17m²).
D’acord a les normatives vigents el projecte contempla els següents punts:
- La construcció és existent i prèvia al planejament municipal urbanístic vigent.
- El gros de la intervenció és la reforma de l’edificació principal, amb la intenció de mantenir
i recuperar al màxim la casa de cós original adequant-la al màxim possible a les condicions
d’habitabilitat exigibles avui.
- Es proposa una petita ampliació de l’edificació principal, fins a esgotar la profunditat edificable
en planta baixa i planta primera.
            - La profunditat edificable en planta primera és de 15m,
            - La profunditat edificable en planta baixa per a ús residencial és de 15+3m= 18m.
 
- Altura màxima de 10m i un topall de 3 plantes (PB+2). El projecte no contempla
ampliar en altura. La construcció existent té una altura de 6,50m, la qual es manté.
- La volumetria existent que ultrapassa la profunditat edificable definida en el planejament
vigent en planta baixa i primera es manté i es preveu fer tasques de manteniment i millora
de les condicions d’aïllament tèrmic.
En resum, la superfície construïda total inicial (inclòs garatge) és de 218,27m² i en resulta
després de la intervenció una superfície construïda total de 213,22m².

En planta baixa s’hi distribueixen un rebedor amb zona per descalçar-se, una
habitació, un petit rebost aprofitant l’espai de sota-escala, una cambra higiènica
on també s’alberga la zona de rentat de la roba, l’escala d’accés a la planta
primera i un espai comú de cuina, menjador i sala d’estar amb sortida al pati de
parcel·la.
En planta primera s’hi distribueixen un distribuïdor que dona accés a dues
habitacions, una cambra higiènica i un estudi. Al centre de la planta es planteja
un celobert per donar llum i ventil·lació a l’estudi, la cambra higiènica i el
distribuïdor. També es planteja un tub solar per donar llum a l’escala.