93 663 72 27 / 691 57 03 25
Dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h
 

CASA RS10

Parcel·la: 700 m2
Tipologia: Steel Frame
Estat: Construït
Promotor: Privat
Situació: Premià de Dalt
Any: 2018
El Projecte preveu la construcció d’un habitatge aïllat en planta baixa i planta primera, seguint
els paràmetres d’emplaçament i volumetria determinats per la Modificació Puntual nº1 del Pla
especial de reforma interior i protecció del casc antic , àmbits B i C de l’any 2001.
Independent a l’habitatge i en substitució de terres es disposa l’aparcament. Amb espai
suficient per aparcar dos cotxes.
 
 

L’habitatge queda distribuït de la següent manera:

Planta baixa:
A la planta inferior (+101.34) s’hi distribueix la zona de dia relacionada amb el jardí,
sala-cuinamenjador, cambra higiènica, bugaderia i rebost.

Planta Primera ( accés):
La planta accés (+104.44) conté 3 dormitoris dobles una cambra higiènica de 3 peces i l’escala
que comunica amb la resta de plantes. Totes aquestes peces són practicables, seguint criteris
de les condicions d’habitabilitat vigents (D141/2012). Es reserva un espai, actualment triple
espai lliure, per la posible ubicació de un ascensor per tal de fer practicables totes les plantes
en cas de necessitat per part de la propietat.

Planta segona:
En planta segona (+107.64) diposa d’un estudi i una cambra higiènica com a espais exterior i
una terrasa exterior.

El projecte també preveu la construcció d’una piscina enterrada descoberta de dimensions
7x4m de làmina d’aigua, ubicada a la zona plana de la parcel·la i respectant una distància
mínima veïns de 1m.