93 663 72 27 / 691 57 03 25
Dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h
 

CASA EM56

Superfície Construïda: 854 m2
Superfície Construïda habitatges:  75 - 120 m2
Superfície Construïda Locals: 50 m2
Tipologia: Edifici plurifamiliar entre mitgeres
Estat: En redacció
Promotor: Privat
Situació: Arenys de Munt
Any: 2022
Es projecta un edifici a dos vents, amb façana a carrer i façana a pati interior d’illa, format per planta soterrani, planta baixa, dos plantes pis i planta coberta on hi ha el badalot d’escala i també s’aprofita l’ espai de sotacoberta vinculant-lo a habitatges de planta segona, es destina la resta d’espai de planta coberta a terrasses privades i una part a terrassa comunitària. La façana de carrer té orientació oest i la façana posterior est. A la mitgera nord limita amb una construcció existent i la sud limita amb solar sense edificar. La mitgera sud se li donarà acabat de façana amb acabat tipus SATE.
A la planta baixa s’hi ubiquen els accessos a l’aparcament de la planta soterrani a través d’una rampa amb una escala independent i, per altra banda, tenim l’entrada comuna per als habitatges i locals. En els accessos es generar una zona porxada oberta al carrer que donarà accessos independents al garatge i als habitatges i locals.
Tenint en compte la morfologia del solar, la comunicació vertical de l’edifici es resol mitjançant una escala de dos trams amb il·luminació i ventilació a través d’obertures a la façana principal. L’escala comuna comunica el vestíbul d’accés amb la planta primera, segona i consta de sortida a coberta. Aquest nucli principal també consta d’un ascensor, el qual també arriba a planta soterrani.
 
 
L'edifici queda distribuït de la següent manera:

Planta -1:
Es distribueix en 4 places d’aparcament per a cotxes i dues places per a motocicletes.
En el vestíbul d’accés a l’ascensor també hi trobem l’accés al magatzem de residus i l’accés
a 4 trasters ubicats sota la rampa. Independentment tenim un vestíbul d’independència que ens
comunica amb l’escala de sortida a carrer.

Planta accés PB:
Es distribueix en dos locals i els diferents accessos.
Ambdós locals consten de cambra higiènica, espais polivalents i sortida
a terrassa posterior, al pati d’illa.
A planta primera es distribueixen dos habitatges amb obertures a ambdues
façanes, amb sortida a balcó al pati interior d’illa i balcó a carrer.
Planta +1:
es distribueixen dos habitatges amb obertures a ambdues façanes, amb sortida a
balcó al pati interior d’illa i balcó a carrer.

Planta +2:
Es distribueix en dos habitatges tipus dúplex, amb escala interior que els comunica amb
l’espai aprofitat de sotacoberta a la part central de la planta. Els pisos tenen obertures a
ambdues façanes, conten a la planta segona amb sortida a balcó al pati interior d’illa i balcó
a carrer i a la planta sotacoberta amb sortida a terrassa a banda est i oest.

Planta Coberta:
A la planta coberta trobem, a part dels espais privats corresponents als dúplex amb accés des de
planta segona, el badalot d’escala i una terrassa per a ús comunitari, on es preveu instal·lar maquinaria
de climatització per als pisos de planta primera.