93 663 72 27 / 691 57 03 25
Dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h
 

CASA CE06

Superfície Construïda: 183.72 m2
Tipologia: Edifici unifamiliar aïllat
Estat: Acabat
Promotor: Privat
Situació: Caldes d'Estrac
Any: 2022

El projecte s’assenta en el primer tram planer de la parcel·la sense necessitat de fer
modificacions en la topografia per a la implantació de l’edificació principal.
Enel cas de la piscina, que és l’element més al fons de la parcel·la, es troba ja en la 
zona de pendent descendent i es tenen en compte els paràmetres definits per a
la modificació topogràfica. En planta baixa s’hi distribueixen l’accés principal amb un
rebedor, l’escala d’accés a la planta superior, un espai destinat a menjador i sala d’estar,
una cuina, una habitació amb bany practicable, una cambra higiènica de cortesia i una zona
destinada a bugaderia. La planta baixa té accés al pati de parcel·la, amb sortides des de la
salamenjador, la cuina, l’habitació i des de la bugaderia.
 
Pel que fa als espais exteriors en planta baixa, entre el carrer i l’edificació principal
es preveu una pèrgola destinada a aparcament. Es proposa una zona porxada en
l’accés principal com a aixopluc. També es preveu una zona porxada en la
façana sud-oest, entre l’edificació principal i la piscina, directament vinculada a la
sala d’estar i el menjador. La piscina té unes dimensions de vas d’aigua de
2,50x8m
En planta primera, des de l’arribada de l’escala des de planta baixa, s’hi
distribueixen, un distribuïdor que dona accés a dues habitacions amb accés a la
seva pròpia cambra higiènica. Hi ha dues terrasses a la planta primera, que s’hi
pot accedir des d’una de les habitacions i en una d’elles també des del
distribuïdor.
 

Interiors

+
+
+